🏅 กทพ. จัดพิธีมอบรางวัล 🏆 โครงการประกวดตั้งชื่อหุ่นยนต์ 🤖 Robot Informative EXAT Building 🏢

🏅 กทพ. จัดพิธีมอบรางวัล 🏆 โครงการประกวดตั้งชื่อหุ่นยนต์ 🤖 Robot Informative EXAT Building 🏢

🗓 วันนี้ (1 กันยายน 2565) นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดตั้งชื่อหุ่นยนต์ Robot Informative EXAT Building พร้อมด้วย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ บริเวณหน้าห้องประชุม 2701 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตรวจจับใบหน้าและอุณหภูมิแบบเคลื่อนย้ายได้ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรางวัลชนะเลิศ มูลค่า 10,000 บาท จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบฯ และ กทพ. สนับสนุนของรางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

🏅🏆รางวัลที่ 1 ชื่อ “น้อง SMART”
คุณเอกสิทธิ์ แสงเทียน

🎖รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล
“PITI” คุณทิพวัลย์ โชติมัย
“น้องอินโน” คุณปิยวรรณ วิชญาศิริ
“น้อง FREE-FLOW” คุณกนกวรรณ ไมตรีจิตต์
“LUKEBOT” คุณพลอยพัชรา นาคเงินทอง
“ทางด่วน” คุณปานตา สีนิลแท้
“น้อง EIRA” คุณปิยภัค มหาโพธิ์
“สามารถ” คุณฐาปนี สุทธิวงศ์
“EXRESS BOT” คุณทิพวรรณ ขวัญเริงใจ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.