✨ กทพ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 💰💵💶 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 เป็นแชมป์ต่อเนื่อง 2 สมัย 🏆🏆

✨ กทพ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 💰💵💶 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 เป็นแชมป์ต่อเนื่อง 2 สมัย 🏆🏆

🏷️ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ วังสระปทุม นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร กทพ. ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปี 2565 และนางสาวธนาภรณ์ อาทรมิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนฯ กทพ. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานโล่รางวัล 🏆 ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น 💰 💵 💶 💴 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 “ประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขนาดกองทุนต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท” นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ที่ กทพ. ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศดังกล่าว 🌟⭐

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.