🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมงาน 📶 📲 Digital Transformation Summit 2022📱🔢

🤵🏻 ผู้ว่าการ กทพ. เข้าร่วมงาน “Digital Transformation Summit 2022” 📶📱📲 🔢 💻

🗓 วันนี้ (25 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนาเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการพัฒนาด้านดิจิทัล ภายใต้ชื่องาน 📶 🔢 “Digital Transformation Summit 2022” 📲 🔢 ณ ห้อง Grand Hall 🏬 โรงแรม The Athenee Hotel, Bangkok โดย ผู้ว่าการ กทพ. ได้เป็นวิทยากรเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ Digital Transformation Governance & Leadership ~ A Digitally Literate Organization และเข้าร่วมรับฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในระดับสากล เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปกำหนดทิศทางและนโยบายด้านดิจิทัลเชิงรุกให้กับหน่วยงาน 🌟

▶️ ทั้งนี้ ในงานฯ มีผู้บริหารระดับสูงด้านดิจิทัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยเข้าร่วม รวมทั้งมีผู้เข้าร่วมงานในลักษณะออนไลน์อีกเป็นจำนวนมาก

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.