🇹🇭 กทพ. ได้รับรางวัล 🏆🏅🥇🥈จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 🇮🇩

🏅 กทพ. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 🇮🇩 🇹🇭

​🔖  ระหว่างวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2565 พนักงานตัวแทนกลุ่มคุณภาพของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ International Quality & Productivity Convention 2022 Theme : Raise of Innovation Spirit To Over Come The Crisis (IQPC 2022) 📋 📁 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 🇮🇩 📌 โดยมีตัวแทนจาก 10 ประเทศ เข้าร่วม ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา รัสเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฟิจิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย 🇹🇭

🔖 ซึ่ง กทพ. ส่งทีมเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ทั้งสิ้น 4 ทีม ทีมละ 2 คน รวมเป็น 8 คน 📍📝 รายละเอียดหัวข้อที่นำเสนอและผลการเข้าร่วมการประกวดและรางวัลที่ได้รับ ดังนี้

1️⃣ กลุ่ม SPECIAL LANE FOR SPECIAL GROUP OF USERS นำเสนอผลงานเรื่อง “ลดอุบัติเหตุการเฉี่ยวชนตู้เก็บค่าผ่านทางที่ด่านบางขุนเทียน 2” (Reducing accidents when the truck collides with the toll booth at Bang Khun Thian 2) 🏅 ได้รับรางวัลระดับ “Outstanding” 🌟

2️⃣ กลุ่ม LOVER FOR ROAD USER นำเสนอผลงานเรื่อง “ลดระยะเวลาในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนทางพิเศษ” (Shortening accessing time to the scene on the expressway) 🏅 ได้รับรางวัลระดับ “Outstanding” 🌟

3️⃣ กลุ่ม EXAT EASY LIFE นำเสนอผลงานเรื่อง “ลดจำนวนการผ่านทางในช่อง Easy Pass ไม่ได้ กรณีเงินคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอ” (Reducing the number of cars unable to pass the easy pass gates due to insufficient balance in the prepaid account) 🏅 ได้รับรางวัลระดับ “Outstanding” 🌟

4️⃣ กลุ่ม Smart Innovation Expressway นำเสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติทางพิเศษฉลองรัช” (Automatic Lane Control System Development: A case study on Chalong Rat Expressway)  🥇ได้รับรางวัลระดับ “Excellent” 🥇🌟👍 👏👏👏👏👏 🙂

หมายเหตุ :
🥇 รางวัล Excellent เทียบประมาณ #เหรียญทอง
🏅 รางวัล Outstanding เทียบประมาณ #เหรียญเงิน

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.