🌟 กทพ. ร่วมงาน HEART of GIVING LOVING KINDNESS สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกัน ด้วยความรักความเมตตา 🤝❤ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

🛣 🌟 กทพ. ร่วมงาน HEART of GIVING LOVING KINDNESS สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกัน ด้วยความรักความเมตตา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 🤝❤

🏷 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นางสาวเจริญรัตน์ พรมกล่ำ ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและกองทุน เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการและการออกร้านผลิตภัณฑ์การกุศล ในงาน “HEART of GIVING LOVING KINDNESS 🤝 ❤ สานหัวใจแบ่งปัน ส่งต่อการให้กันและกัน ด้วยความรักความเมตตา” สานต่อพระปณิธาน สืบสานงานศิลป์ในฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สู่การสร้างสรรค์ความสุขด้วยการให้ ผ่านการแสดงแบบแฟชั่นโชว์การกุศล SIRISINLAPIN Art for Life 2024 LOVING KINDNESS ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 🌱 🌳🌲🌴

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.