🛣 กทพ.เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอและชี้แจงโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ 🏖 🌟

  🛣 กทพ.เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอและชี้แจงโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ 🏖 🌟

🗓 วันนี้ (25 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้ นายเอนก โคตรพรมศรี ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้แทน กทพ. พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมกับสภาเทศบาลเมืองกะทู้ เพื่อนำเสนอและชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพื่อขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ภายในเขตป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมที่มี นายกิตติศักดิ์ บุญเอิบ ประธานสภาเทศบาลเมืองกะทู้ เป็นประธานในการประชุม ได้มีมติเห็นชอบให้ กทพ. เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพื่อการศึกษาด้านต่าง ๆ ต่อไป 🏖 🌟

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.