🛣 กทพ. ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการศึกษาแนวทางการลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาและประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในอสังหาริมทรัพย์ของ กทพ. กับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 🚗

🎊 กทพ. 📋 ✍️ ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการศึกษาแนวทางการลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาและประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในอสังหาริมทรัพย์ของ กทพ. กับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 🎋🌟 🚗

🗓️ วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 15.00 น. ณ หอประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. และนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) 🤝 📋 ✍️ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการศึกษาแนวทางการลงทุนเพื่อร่วมกันพัฒนาและประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในอสังหาริมทรัพย์ของ กทพ.

 

📍นายสุรเชษฐ์ฯ กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง กทพ. และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนา และประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ รวมถึงร่วมมือสนับสนุน และแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอื่น ๆ จากทรัพย์สินของทั้งสองฝ่าย โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอื่น ๆ เผยแพร่ความร่วมมือดำเนินงานสู่สาธารณะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อให้การศึกษาดังกล่าวสามารถพิสูจน์ผลสัมฤทธิ์และความเป็นไปได้ ในการใช้งานจริงในพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ของ กทพ. ตามที่คณะทำงานของทั้งสองฝ่ายจะกำหนดร่วมกัน เพื่อดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตจำนงร่วมกัน ระหว่างการทางพิเศษฯ และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

💥 นายดิษทัตฯ เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาแนวทางการลงทุน การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษ โดย OR พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการประกอบธุรกิจภายในพื้นที่ศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ OR ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้าง New S-Curve เพื่อมุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและต่อยอดธุรกิจให้หลากหลาย ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสพัฒนาธุรกิจพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ Lifestyle โดยเน้นการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกที่ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการพัฒนากลุ่มธุรกิจ Mobility เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับแนวทางเพื่อการบรรลุอนาคตที่ยั่งยืนในแบบฉบับของ OR (OR SDG) โดยเฉพาะในด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตในทุกรูปแบบผ่านแฟลตฟอร์มต่าง ๆ ของ OR ที่มีศักยภาพ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ 🤝

 

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.