🛣 กทพ. ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท 🕋 จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ❤✨

🛣 กทพ. ร่วมกับ 🌃 สำนักงานเขตพญาไท จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ❤✨

​🗓️  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดย นายพีรวัส ทองประไพ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกรักษาเขตทาง 1 , 2 และ 3 ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมมือจัดกิจกรรม 🚮 Big cleaning day 🗑 ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณ 🏘 ชุมชนมะกอกกลางสวน ซอยศาสนา ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตทางพิเศษใต้โครงสร้างทางพิเศษศรีรัช เพื่อก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหาการร้องเรียนและภาพลักษณ์ที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อ กทพ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.