ศูนย์ประสานงานป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของกทพ.