🛣 กทพ. ร่วมพิธีปิด 🏨 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กระทรวงสาธารณสุข 🏥

🛣 กทพ. ร่วมพิธีปิด 🏨 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กระทรวงสาธารณสุข 🏥

​🗓 วันนี้ (30 กันยายน 2565) เวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จวบจนเสร็จสิ้นภารกิจการฉีดวัคซีนโควิด-19 และจัดพิธีปิดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ โดยมอบเหรียญที่ระลึกและร่วมส่งเจ้าหน้าที่ (send off) กลับสู่การปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่หน่วยงานหรือองค์กร

🌟 ในการนี้ นางสาวเสาวลักษณ์ แต่งตั้ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยผู้แทนพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีฯ

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.