📢 วันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2565 กทพ. ⛔ ปิดและ ⚠️ เบี่ยงจราจร เพื่อตรวจสอบโครงสร้างพื้นทางบน 🛣 ทางพิเศษฉลองรัช

📢 วันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2565 กทพ. ⛔ ปิดและ ⚠️ เบี่ยงจราจร เพื่อตรวจสอบโครงสร้างพื้นทางบนทางพิเศษฉลองรัช

​🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างพื้นทาง บริเวณ ช่องไหล่ทาง และช่องทางซ้าย กม. 0+500 – 0+900 ทิศทางมุ่งหน้าอาจณรงค์-รามอินทรา ทางพิเศษฉลองรัช ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. – วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง 📞

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.