📢 กทพ. ⛔ ปิดและ 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) 🛣 บนทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช 🚗 🚙 ⚠️ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565 🚧

📢 กทพ. ⛔ ปิดและ 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช 🚗 🚙⚠️ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2565 🚧

🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัทยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ จึงมีความจำเป็นจะต้อง ⛔ ปิดและ 🚧เบี่ยงจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช โดยมีรายละเอียดดังนี้

🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่าน ฯ พระราม 4-1 🚗
ปิดช่องทาง 3 🚧
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 🕛 12.00 น. ถึง 5 ธันวาคม 2565 เวลา 🕔 05.00 น.

🛣 ทางพิเศษฉลองรัช ด่าน ฯ จตุโชติ 🚗
⛔ ปิดช่องทางที่ 3 🚧
📅 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 🕛 12.00 น. ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 🕔 05.00 น.

⛔ ปิดช่องทางที่ 4 🚧
📅 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 🕛 12.00 น. ถึง 2 ธันวาคม 2565 เวลา 🕔 05.00 น.

ปิดช่องทางที่ 5 🚧
📅 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 🕛 12.00 น. ถึง 8 ธันวาคม 2565 เวลา 🕔 05.00 น.

ปิดช่องทางที่ 6 🚧
📅 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 🕛 12.00 น. ถึง 10 ธันวาคม 2565 เวลา 🕔 05.00 น.

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ศูนย์บริการผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร. 📞1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.