📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจรจราจร เพื่อปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหลังด่าน ฯ บางครุ 2 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (สุขสวัสดิ์ – บางพลี) ⚠️

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด 🚧 เบี่ยงจราจรเพื่อปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหลังด่าน ฯ บางครุ 2 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (สุขสวัสดิ์ – บางพลี) ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 24.00 น. 🛣 ⚠️

​🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ 2 ทิศทางสุขสวัสดิ์-บางพลี โดยจะ ⛔ ปิดเบี่ยงจราจร ⚠️ ช่องทางซ้ายและไหล่ทางซ้าย ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 00.01 น. 🕛 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 🕛 24.00 น.

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้ง ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 📞 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.