📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจร 🚧 เพื่อปรับปรุงกำแพงกันชนคอนกรีต (Concrete Barrier) ทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2565–วันที่ 23 ตุลาคม 2565 🛣 🚗 ⚠️

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจร 🚧 เพื่อปรับปรุงกำแพงกันชนคอนกรีต (Concrete Barrier) 🛣 ทางพิเศษฉลองรัช ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2565 🚗 ⚠️

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท เบสท์ เวริ์ค (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินการปรับปรุงกำแพงกันชนคอนกรีต (Concrete Barrier) และติดตั้งโครงเหล็กคร่อมช่องจราจร (Gantry) บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสุขาภิบาล 5-1 ช่วงกม.22+500 ถึง กม.22+600A บนทางพิเศษฉลองรัช (ฝั่งขาออก) ทิศทางมุ่งหน้าจตุโชติ โดยจะ ⛔ ปิดเบี่ยงจราจร 🚧 ไหล่ทางซ้าย ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2565 🛣 🚗 เวลา 10.00 – 15.00 น. ของทุกวัน

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่เบอร์โทร📱082-683-8326 👷 นายเอกราช เสนาภักดิ์ (ผู้ประสานงาน)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.