📢 วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 กทพ. ⛔ ปิดและ 🚧 เบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ด่านฯ ดินแดง 1 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ⚠️

📢 วันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจร 🚧 เพื่อปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ด่านฯ ดินแดง 1 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ⚠️

​🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETC) ด่านฯ ดินแดง 1 🛣 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยจะ ⛔ ปิดเบี่ยงจราจรช่องทางที่ 3 ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 🕗 20.00 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 🕙 10.00 น. 🚙

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร EXAT Call Center 📞 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง 🚗

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.