📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดการจราจร 🚧 บริเวณถนนดวงพิทักษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง 🛑 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ⚠️

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดการจราจร 🚧 บริเวณถนนดวงพิทักษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง 🛑 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ⚠️ เพื่อรองรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022

​การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้ง ⛔ ปิดการจราจร 🚧 บริเวณถนนดวงพิทักษ์ (ตลอดสาย) ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2565 ⚠️ ตลอด 24 ชั่วโมง 🛑 เพื่อรองรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2022 (APEC Economic Leaders’ Meeting หรือ AELM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครที่ต้องการใช้ทางออกถนนดวงพิทักษ์ ให้ใช้ทางออกถัดไปบริเวณถนนพระราม 4 แทน

▶️ กทพ. ต้อง 🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.