📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดเบี่ยงจราจร⚠️ 🚧 บนถนนพระราม 2 เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ 🛣

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดเบี่ยงจราจร ⚠️🚧 บนถนนพระราม 2 เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ 🛣

​🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ โดยจะ ⛔ ปิดช่องจราจรเกาะกลางคู่ขนาน ฝั่งขาออก จำนวน 1 ช่องจราจร ⚠️ ช่วง กม.11+200 ถึง กม.12+200 (บริเวณหน้าศูนย์รถยนต์โตโยต้า) 🚧 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และจะเร่งเปิดช่องจราจรทันทีเมื่องานก่อสร้างได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 📱084-356-6129

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.