🚧 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดช่องทางเข้าทางหลัก บนถนนพระราม 2 ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ

🚧 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดช่องทางเข้าทางหลัก บนถนนพระราม 2 ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ

🚧🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ยูเอ็น – ซีซี ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเชส แอนด์โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ โดยจะ ⛔ ปิดช่องทางเข้าทางหลักบนถนนพระราม 2 จากทางคู่ขนาน ช่วง กม.(ทล)10+250 ถึง กม.(ทล)10+620 (บริเวณหน้าปั๊มก๊าซ NGV) ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถเข้าช่องทางหลักได้ในช่องถัดไป

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้ทำการติดตั้ง 🚧  ป้ายแจ้ง ⚠️ การจราจร 🚩 ก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจร 🚥 ต่างๆ 📃 ป้ายประชาสัมพันธ์ 📌 การเบี่ยงจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบ

➡️ กทพ. ต้องขออภัย 🙏🏻 ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⛔🚥 สัญญาณจราจรต่างๆ 🚧⚠️ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ🚙ใช้ถนน 🛣 ของท่านและผู้อื่น

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่📱084-356-6129 ⭐️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.