🌟 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมรับมอบ 🏆 เกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

🏅 กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมรับมอบ 🏆 เกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 🌟

💫 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานพร้อมรับมอบเกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565 🎖🏅 จัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 ซึ่ง กทพ. ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564 โดยมีผลการคัดเลือกกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564 ดังนี้ 👉

1️⃣ งานมหกรรมคุณภาพข้ามสายงาน ครั้งที่ 4 กลุ่มยอดเยี่ยมคือ กลุ่ม “คู่ใช้ผู้ใช้ทาง” นำเสนอผลงานเรื่อง “ลดระยะเวลาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนทางพิเศษ” 🌟

2️⃣ งานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2564 กลุ่มยอดเยี่ยมคือ กลุ่ม “ทางพิเศษเพื่อคนพิเศษ” นำเสนอผลงานเรื่อง “ระบบแจ้งเตือนรถเฉี่ยวชนตู้เก็บค่าผ่านทางด่านบางขุนเทียน (ทางออก 2)” 🌟

💥 โดยตัวแทนกลุ่ม ทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับมอบเกียรติบัตร จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 🏆

📌 ทั้งนี้ ผลงานกลุ่มคุณภาพของ กทพ. ประจำปี 2564 ทั้ง 2 กลุ่ม ได้รับคัดเลือกไปร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ International Quality & Productivity Convention 2022 Theme : Raise of Innovation Spirit To Over Come The Crisis (IQPC 2022) ระหว่างวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2565 ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564

🎯 สำหรับในปี 2565 กทพ. ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานพร้อมรับมอบเกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2565 จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1️⃣ กลุ่ม EXAT EASY LIFE นำเสนอผลงานเรื่อง “ลดจำนวนการผ่านทางในช่อง Easy Pass ไม่ได้ กรณีเงินคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอ” โดยมีตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565 และรับมอบเกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 💫

2️⃣ กลุ่ม Smart Innovation Expressway นำเสนอผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการช่องจราจรบนทางพิเศษแบบอัตโนมัติ” (Automatic Lane Control System) ทางพิเศษฉลองรัช โดยตัวแทนกลุ่มได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ของสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 และได้รับมอบเกียรติบัตรกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2565 เรียบร้อยแล้ว 🏅

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.