📢 กทพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2📃 🛣 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) 🛣

📢 กทพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน 📃  ครั้งที่ 2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) 🛣

​ 🏷️ วันนี้ (10 มกราคม 2566) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอารียา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการศึกษาร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ รวมถึงมีการเปิดคลีนิคที่ดิน เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจ สามารถสอบถามและตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่อยู่ในโครงการฯ ในเบื้องต้นได้

🎯 ในการนี้ นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาด้วย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นทั้งในห้องประชุมอารียา และเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบ 🖥 Zoom ประมาณ 500 คน

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.