📌 กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม 📜🖋 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในโครงการเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 🚚 🚌 🛣 🛤🚅 🛳 ✈️

📌 กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม 📜 🖋 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในโครงการเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 🚚 🚌 🛣 🛤 🚅 🛳 ✈️

🏷️ วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) เวลา 13.00 น. 🤵🏻 นาย กาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม 📜🖋 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 🤝 โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในโครงการเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ 🚚 🚌 🛣 🛤 🚅 🛳 ✈️ ระหว่างกระทรวงคมนาคมและสถาบันพระปกเกล้า โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมราชรถสโมสร ชั้น 3 อาคารราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม 🏢

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.