📌 กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม 📜🖋 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของภูมิภาค 🌏

📌 กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนาม 📜 🖋 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของภูมิภาค 🌏

🏷️ วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. 🤵🏻 ายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังพันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางของภูมิภาค ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม และ กลุ่มอุตสาหกรรมระบบรางประเทศฝรั่งเศส โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม ชั้น m โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ 🏛

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.