👨🏻👩ผู้บริหาร กทพ. ตรวจพื้นที่ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างการทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง โดยใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ (LPR) 🚙🚗

👨🏻 👩 ผู้บริหาร กทพ. ตรวจพื้นที่ทางพิเศษบูรพาวิถี ระหว่างการทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางโดยใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ (LPR) 🚙🚗

🗓 วันนี้ (22 สิงหาคม 2565) เวลาประมาณ 14.30 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และ นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการเข้าใช้บริการที่ด่านชลบุรี (EXIT) เนื่องจากมีการปรับปรุงช่องทางให้สอดคล้องกับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางใหม่ ที่ใช้กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถ (LPR) โดยจะปรับปรุงเพิ่มเติมป้าย และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทั้งบนผิวทาง หลังคาด่าน ปรับย้ายแบริเออร์ ฯลฯ

▶️ หลังจากนั้น ได้รับฟังบรรยายข้อมูลการดำเนินการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษสายบูรพาวิถี จากบริษัทผู้รับจ้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบระบบฯ และได้ไปดูพื้นที่ปฎิบัติงานระบบใหม่ดังกล่าว ที่ด่านบางสมัคร ขาออก (EXIT)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.