🛣 กทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 (the 52nd APEC Transportation Working Group: TPTWG52) ✨

🛣 กทพ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 (the 52nd APEC Transportation Working Group: TPTWG52)” ✨

🗓 วันนี้ (14 กันยายน 2565)  นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 (the 52nd APEC Transportation Working Group: TPTWG52) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รวมถึงผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค เข้าร่วมการประชุม ทั้งรูปแบบ Online และ Onsite ภายใต้เป้าหมายหลัก “การขนส่งที่ไร้รอยต่อ อัจฉริยะ และยั่งยืน” (Seamless, Smart and Sustainable Transportation เพื่ออำนวยความสะดวกการค้า การลงทุน และฟื้นฟูความเชื่อมโยงด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) และระดับโลก

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.