กทพ. เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาสินทรัพย์ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

📃 กทพ. เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาสินทรัพย์ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

🗓️ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. คณะเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาธุรกิจและบริหารพื้นที่ นำโดย ดร.ภารดี นามวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการ (Project Director) นายพีรวัส ทองประไพ รองผู้อำนวยการโครงการ (งานบริหารพื้นที่) และนายธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการโครงการ (งานพัฒนาธุรกิจ) เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาสินทรัพย์ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 702 (ชั้น7) อาคารจามจุรี 10 โดยมี นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ บรรยายให้ความรู้การพัฒนาสินทรัพย์ของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อโครงสร้างองค์กร และรูปแบบการบริหารงานของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน, แนวคิดของการพัฒนาสินทรัพย์, Business Model และรูปแบบการลงทุน, การตลาดและการขาย/การดูแลหลังการขาย, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานบริหาร/ให้เช่าสินทรัพย์  ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.