🛣 กทพ. ให้การต้อนรับกรมทางหลวงในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center 1543) ☎ 📞

🛣 กทพ. ให้การต้อนรับกรมทางหลวงในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center 1543) ☎️📞

🗓 วันนี้ (13 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายธเนศ ธรมธัช หัวหน้าแผนกบริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center 1543) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 พร้อมคณะ จำนวน 20 คน นำโดย นางกาญจนา เที่ยงประเทศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center 1543) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 5 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน ตลอดจนเพื่อสานสัมพันธ์ และร่วมกันหาแนวทางการทำงานด้านการให้บริการประชาชน 🌟

⭕ ในการนี้ เจ้าหน้าที่สายด่วนกรมทางหลวงฯ พร้อมคณะ ยังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) โดยมีนายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายควบคุมการจราจร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ บริเวณชั้น 22 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏢

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.