🌟 กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท HEX และผู้บริหารจากบริษัท HIDO ในโอกาสเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน 💫

  ⭐️ กทพ. ให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท HEX และผู้บริหารจากบริษัท HIDO ในโอกาสเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน ✨

🗓 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากบริษัท Hanshin Expressway จำกัด (HEX) ประกอบด้วย Mr. OGURA Kenji ตำแหน่ง Senior Executive Expert และผู้บริหารจากบริษัท Highway Industry Development Organization (HIDO) ประกอบด้วย Mr. HIROSE Junichi ตำแหน่ง Principal International Research Fellow และ Mr. NAKAMURA Toru ตำแหน่ง Manager ในโอกาสเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน

💥 โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารจากบริษัท HEX และ HIDO ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน และ นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) และได้เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก กทพ. โดยมีนายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ร่วมกับระบบประชุมออนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม 2401 ชั้น 24 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ⛳️ โดยได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความรู้ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การนำเสนอเกี่ยวกับการศึกษามาตรฐาน ISO –TC204 โดยบริษัท HIDO 2) การใช้ระบบ ETC เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ EFC (Electronic Fee Collection) ในอนาคต ของ กทพ. 3) งานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) ของ กทพ. และ 4) การปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) ของบริษัท HEX 🗂 รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center: ETM Center) บริเวณชั้น 22 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเทคโนโลยีของ กทพ. และศึกษาการดำเนินงานของ ETM Center 💥⛳️

📌 ต่อมาในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ผู้บริหารจากบริษัท HEX และ HIDO ได้เข้าเยี่ยมชมด่านเก็บค่าผ่านทางจตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อศึกษาการงานระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) 🛣 ของ กทพ. โดยมี นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ 👉 หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ (Toll Facility Test and Development Center) สุขาภิบาล 5 ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก กทพ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.