🙂 กทพ. ให้การต้อนรับ 🏫 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 🏢 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ 🌟

🙂 กทพ. ให้การต้อนรับ 🏫 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 🏢 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ 🌟

​ 🗓 วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 🏫 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ Single Command ของศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) ณ 🏢 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ชั้น 22

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.