🙂 กทพ. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา 🏫 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 🏢 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ 🌟

🙂 กทพ. ให้การต้อนรับ 🏫 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 🏢 ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ 🌟

​ 🗓️ เมื่อวันที่ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.00 น. นางระวีวรรณ อัศดาชาตรีกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล นายวุฒิไกร นภามาศ หัวหน้าแผนกบริหารจัดการความรู้ และนายอุทัย วังชัยศรี หัวหน้าแผนกสื่อสาร 1 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการ Single Command ของ ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) และพิพิธภัณฑ์ กทพ. ณ 🏢 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.