🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะนิสิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและดูงานอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏢

🛣 กทพ. ให้การต้อนรับคณะนิสิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและดูงานอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. 🏢

​ 🗓 วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.30 น. นายจุมพล มั่งคั่ง ผู้อำนวยการกองสื่อสารและปฏิบัติการพิเศษ และนายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา พร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ดร.นพคุณ บุญกระพือ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมขนส่ง และคณะนิสิต จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและดูงานการบริหารจัดการ Single Command ของ ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ (Expressway Traffic Management Center) และพิพิธภัณฑ์ กทพ. ณ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.