🛣 กทพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านทรัพยากรบุคคลระหว่าง กทพ. และ รฟม. 🚅 🚄

🛣 กทพ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านทรัพยากรบุคคลระหว่าง กทพ. และ 🚅 🚝 รฟม. 🎊🎉

🏷️ วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านทรัพยากรบุคคระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับ  🚅 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมี นางสาวศิริมา ชวนอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป นายอดิศักดิ์ จันทร์เต็ม ผู้อำนวยการกองระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานของฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 0302 ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

💥 ในการนี้ นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล น.ส.จินรี มีสกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของ รฟม. เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 46 คน

📍สำหรับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก รฟม. ได้ขอความอนุเคราะห์ กทพ. เป็นหน่วยงานคู่เทียบฯ งานด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องจากเห็นว่า กทพ. มีแนวทางการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลในระดับที่เป็นมาตรฐาน ซึ่ง รฟม. จะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีของ กทพ. มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
🔆ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของ กทพ. และ รฟม. แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในสายงานด้านทรัพยากรบุคคลของทั้ง 2 หน่วยงานอีกด้วย ⛳️
กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.