🤵🏻 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งเร่งเครื่องสร้างทางด่วน-มอเตอร์เวย์ บนถนนพระราม 2 รวม 16 สัญญา ให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 🚩

🏗️  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งเร่งเครื่องสร้างทางด่วน-มอเตอร์เวย์ บนถนนพระราม 2 รวม 16 สัญญา ให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 🛣️ 🌟

📚 วันนี้ (4 มีนาคม 2567) เวลา 10.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับกรมทางหลวง (ทล.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และผู้รับเหมาทุกรายที่มีสัญญาการก่อสร้างโครงการบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 🏗️

📌 ตามที่ได้มอบหมายให้ ทล. และ กทพ. เชิญผู้รับเหมาที่มีสัญญาก่อสร้างบนถนนพระราม 2 มาหารือถึงอุปสรรค ปัญหาจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด การเร่งรัดโครงการฯ ในทุกสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด จึงได้เชิญผู้รับเหมาที่มีสัญญาบนถนนพระราม 2 ใน 3 โครงการฯ รวมทั้งหมด 16 สัญญา เข้าหารือถึงแนวทาง และกำหนดมาตรการ รวมถึงระยะเวลาการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ประกอบด้วย
1️⃣ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก รับผิดชอบโดย กทพ. จำนวน 2 สัญญา
2️⃣ โครงการก่อสร้างทางยกระดับทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย รับผิดชอบโดย ทล. จำนวน 3 สัญญา
3️⃣ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว รับผิดชอบโดย ทล. จำนวน 11 สัญญา

 

📍 ในการนี้ นายสุริยะฯ ได้แจ้งผู้รับเหมาว่า หากผู้รับเหมารายใด ไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด หรือภายในเดือนมิถุนายน 2568 จะมีการตักเตือน รวมถึงพิจารณาลดชั้นผู้รับเหมาที่ขึ้นบัญชีกับกรมบัญชีกลาง จากชั้นพิเศษ ลดลงเป็นชั้น 1 ซึ่งจะมีผลต่อการรับงานครั้งถัดไป โดยในช่วงที่ผ่านมามีผู้รับเหมาหลายรายเลื่อนชั้นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีรายใดตกชั้น ซึ่งหลังจากนี้ผู้รับเหมาทุกราย ต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย และดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 📌
🎯 ต่อมาในเวลา 14.00 น. นายสุริยะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างและติดตามการบริหารและการจัดการจราจรบนสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 และทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) พร้อมด้วยนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมถึงคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และผู้บริหารกรมทางหลวง ✅

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.