📢 กทพ. ขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านฯ พระราม 9-1 ด่านฯ พระราม 9-2 และด่านฯ ลาดพร้าว ออกไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน 🚙

📢 กทพ. ขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านฯ พระราม 9-1 ด่านฯ พระราม 9-2 และด่านฯ ลาดพร้าว ออกไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน 🚙

     การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ขยายระยะเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช ที่ 🚗 ด่านฯ พระราม 9-1 🚗 ด่านฯ พระราม 9-2  และ 🚗 ด่านฯ ลาดพร้าว จำนวน 10 บาทต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภททั้งระบบเงินสด 💵 และ ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติด้วยบัตร Easy Pass 💳 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน💙 ส่งเสริมให้มีการเดินทางโดยใช้เครือข่ายทางพิเศษเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ 👍 อีกทั้งเป็นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ กทพ. (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ 🌳

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองทาง EXAT Portal Application📱หรือ www.thaieasypass.com 🌏 เพื่อยกระดับบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) อีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.