📢 😍 กทพ. ขยายระยะเวลาการให้ส่วนลด 🔖 ค่าผ่านทางพิเศษที่ 🛣 ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) 10 บาท สำหรับรถทุกประเภท 🚗 🚐 🚚 🚛 🚌 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 จะให้ส่วนลดเฉพาะผู้ใช้บัตร Easy Pass เท่านั้น🌡⭐

📢 😍 กทพ. ขยายระยะเวลาการให้ส่วนลด 🔖 ค่าผ่านทางพิเศษที่ 🛣 ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) 10 บาท สำหรับรถทุกประเภท 🚗 🚐 🚚 🚛 🚌 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 จะให้ส่วนลดเฉพาะผู้ใช้บัตร Easy Pass เท่านั้น 🌡⭐

🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม 😍 ขยายเวลาการให้ส่วนลด 🔖 ค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัช ที่ 🛣 ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม 9-1 (ฉลองรัช) โดยมีส่วนลด จำนวน 10 บาท ต่อเที่ยว สำหรับรถทุกประเภท 🚗 🚐 🚚 🚛 🚌 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้รถแต่ละประเภทที่ใช้บริการที่ด่านฯ ดังกล่าว มีอัตราค่าผ่านทางพิเศษ ดังนี้

1. 🚗 รถ 4 ล้อ 🚙 อัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ 40 บาท ปรับลดเหลือ 30 บาท 😍
2. 🚚 รถ 6-10 ล้อ 🚚 อัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ 60 บาท ปรับลดเหลือ 50 บาท 😍
3. 🚛 รถมากกว่า 10 ล้อ 🚌 อัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ 80 บาท ปรับลดเหลือ 70 บาท 😍

ในการนี้จะแบ่งการให้ส่วนลดเป็น 2 ระยะ คือ
🔖 — ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 ให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษจำนวน 10 บาทต่อเที่ยว สำหรับรถที่ใช้เงินสด และรถที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติด้วยบัตร Easy Pass
🔖 — ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2566 จะให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษจำนวน 10 บาทต่อเที่ยว เฉพาะรถที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติด้วยบัตร Easy Pass เท่านั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการ ทางพิเศษหันมาใช้บัตร Easy Pass ในการผ่านทางเพิ่มขึ้น อันจะช่วยแก้ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านฯ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนสังคมไร้เงินสด เพื่อช่วยลดปัญหาการแพร่เชื้อ COVID-19 ที่ยังคงระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วย

​📌 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ที่บัตรใกล้หมดอายุ (อายุการใช้งานมาประมาณ 7 ปี หรือใช้ผ่านทางมาแล้วประมาณ 14,000 ครั้ง) ผู้ใช้บริการสามารถนำบัตร Easy Pass มาเปลี่ยนได้ ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอเชิญชวนผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองทาง EXAT Portal Application หรือ www.thaieasypass.com เพื่อยกระดับบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) อีกด้วย

✅ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 📞📲 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.