🌟 กทพ. เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาจราจร และลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต 🚗

 🚘 กทพ. เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาจราจร และลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต 🛣️ ⛳️

🗓️ ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดย นางสาวณัฐฐา กาสี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการทางพิเศษ พร้อมด้วย นายเอนก โคตรพรมศรี ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาจราจรในจังหวัดภูเก็ตและลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษเพื่อรับรองและรายงานผลการดำเนินงานโครงการทางพิเศษในจังหวัดภูเก็ตต่อคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา 🚙  🚖 

📌ในการนี้ พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ และคณะฯ รวม 19 ท่าน โดยคณะกรรมมาธิการฯได้ลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง (ปากอุโมงค์ฝั่งกะทู้) ซึ่งคณะกรรมาธิการรับทราบผลการดำเนินงาน และพร้อมจะช่วยเร่งรัดผลักดันโครงการต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน กทพ. ได้ร่วมให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเวนคืนพื้นที่ด้วย 🛣️ ⛳️


กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.