🏆 ✨ กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และรับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ (IQPC 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 🏆

🏆 ✨ กทพ. เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และรับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ (IQPC 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 🏆 🌟

🗓️ ระหว่างวันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)ได้จัดส่งผู้แทน เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ International Quality & Productivity Convention (IQPC 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีกลุ่มคุณภาพเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 93 ทีม

🎯 ในการนี้ นายศิวัช ปัญญาชัยวัฒนากูล หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร นางสาวทักษิณา กรไกร วิศวกร 6 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร และนายจิรวัฒน์ เพลิงศรีทอง วิศวกร 6 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา
ตัวแทนกลุ่ม Innovation For Smart Expressway เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง “การพัฒนาระบบตรวจจับและค้นหาป้ายทะเบียนรถยนต์อัตโนมัติ สำหรับทางพิเศษฉลองรัช  (Automatic License Plate Recognition and Smart Search) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น กล้องตรวจจับป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Analytic) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการค้นหารายการผ่านทาง ช่วยลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน และช่วยสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม

📌 ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลกลุ่มคุณภาพ ประเภทยอดเยี่ยม (Excellent – Gold) ในงานการประชุมวิชาการคุณภาพนานาชาติ (IQPC 2023)

👷‍♂️ โดยนายศิวัชฯ เป็นตัวแทนกลุ่มรับมอบรางวัลเกียรติบัตรและโล่รางวัลกลุ่มคุณภาพ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ โรงแรม Seri Pacific กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

🌟 สมาชิกกลุ่ม Innovation For Smart Expressway
1. นายเทพฤทธิ์ รัตนปัญญากร   ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา
2. นายศิวัช  ปัญญาชัยวัฒนากูล หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา
3. นางสาวทักษิณา  กรไกร   วิศวกร 6 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา
4. นายจิรวัฒน์   เพลิงศรีทอง วิศวกร 6 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา
5. นางสาวกมลวรรณ  พรหมพิทักษ์  วิทยากร 6 แผนกบริหารงานวิจัยและพัฒนา กองวิจัยและพัฒนา

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.