กทพ. จะทำการขนส่ง I-Girder ( คานรูปตัว I ) เพื่องานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษกบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม โดย บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง) จะทำการขนส่ง I-Girder ( คานรูปตัว I ) เข้าบริเวณงานก่อสร้างงานปรับปรุงทางลงทางพิเศษกาญจนาภิเษก บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางบางแก้ว โดยใช้เส้นทางถนนบางนา-ตราด ช่วงกม.๙ – กม.๑๐ ขาเข้าบางนา และทางขึ้นสะพานเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าจะไปบางปะอิน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้จะดำเนินการในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมป้ายเตือนในช่วงเวลาดำเนินการ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นายสรศักดิ์ หยาดไธสง ตำแหน่งวิศวกรสนาม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๗๔๒-๖๘๕๘ เป็นผู้ประสานงานโครงการ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร 1543 ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

Comments are closed.