📢 กทพ. ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางด่านฯ ชลบุรี (ขาออก) ช่องที่ 6 จากช่องเก็บเงินสดเป็น Easy Pass ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป 🚙

📢 กทพ. ปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทาง  🛣 ด่านฯ ชลบุรี (ขาออก) ช่องที่ 6 จากช่องเก็บเงินสดเป็น Easy Pass ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป 🚧 ⚠️  🚙

 

🚧  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งการปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรี (ขาออก) ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางทั้งหมด 8 ช่องทาง เป็นช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด 5 ช่องทาง และเป็นช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass / M-Pass) 3 ช่องทาง โดย กทพ. ได้ดำเนินการปรับปรุงช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ช่องที่ 6 จากเดิมเป็นช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด ปรับปรุงเป็นช่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass / M-Pass) ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้บัตร Easy Pass มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกด้วย

​⛳️ ทั้งนี้ กทพ. ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ⚠️

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center  📞 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.