🛣 กทพ. ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ✨

🛣 ⚜️ กทพ. ร่วมพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ⚜️ 🌟

✅ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ✨ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชรถสโมสร ชั้น 3 อาคารราชรถสโมสร กระทรวงคมนาคม 🔖 ในการนี้ นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ พร้อมด้วย นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยกองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน กทพ. เข้าร่วมในพิธีฯ และร่วมประชุมดังกล่าว ✨

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.