📃 กทพ. ได้รับการรับรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ✅

📃 🏢 ♻️ กทพ. ได้รับการรับรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ♻️ ♻️

🗂️ ข้อมูลโดย : กองจัดการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการทางพิเศษ

Comments are closed.