ผู้บริหาร กทพ. เข้าอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม​ พุทธศักราช​ 2567

  ⭐️ ผู้บริหาร กทพ. เข้าอวยพรปีใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พุทธศักราช 2567 🌟

🛣 วันนี้ (9 มกราคม 2567) เวลา 13.00 น. นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน นางชินนาฏ คุณเจริญ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) เข้าอวยพรปีใหม่ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ กระทรวงคมนาคม ⛳️⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.