🚩 กทพ. ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนสมาคมกีฬา ตามนโยบาย 1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ 🤾‍♀️ 🏌️‍♀️ ⛹️‍♂️ 🏸

⛹️‍♂️ 🚴‍♂️ 🏃‍♂️‍➡️ กทพ. ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนสมาคมกีฬา ตามนโยบาย “1 กีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ” 🤾‍♀️ 🏌️‍♀️ ⛹️‍♂️ 🏸

 

🏷️ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬา ✍️ พร้อมด้วย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  ⛳️ 🏢

 

 

📌 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐวิสาหกิจชั้นนำ จำนวน 23 รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของประเทศ ให้ไปสู่ระดับนานาชาติได้ตามนโยบายของรัฐบาล อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงประเทศ ในการพัฒนาด้านกีฬาให้เกิดความยั่งยืน
🎯 ในการนี้ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย โดยมี นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ นายรัชนัย เปรมปราคิน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย🔖

 

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments