🏬 สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เชิญชมรายการ 📺 🎬 “ถอดรหัสคอร์รัปชัน” (Decoding Corrupts) ✅

🏬 สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เชิญชมรายการ “ถอดรหัสคอร์รัปชัน” (Decoding Corrupts) 📺

🏬 สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เชิญชมรายการ 🎬 📺 “ถอดรหัสคอร์รัปชัน (Decoding Corrupts)” 💻 เป็นรายการที่มีเนื้อหาสาระด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และจะไม่ทำให้คำว่า “การวิจัย” และ “วิชาการ” เป็นเรื่องที่เข้าถึงยาก เข้าใจยาก และน่าเบื่อ อีกต่อไป !!! ✅

🏷 นอกจากนี้ยังมีสาระความรู้ที่น่าสนใจและมีประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง  ถอดรูปแบบการทุจริต ไปกับ ถอดรหัสคอร์รัปชัน  รับชมได้ที่ ➡️
🔴 🖥 Youtube :  สำนักงาน ป.ป.ช.  https://www.youtube.com/playlist?list=PL0gOjLOzRGffDd74G8MNISuUnHPBWLB6h

สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Comments are closed.