📢 กทพ. มีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช 🛣 และทางพิเศษบูรพาวิถีตามเงื่อนไขสัญญากองทุน TFFIF ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 หลังจากเดิมที่จะปรับขึ้นค่าผ่านทางมาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน ปีที่แล้ว 🚗

🚩 🚘  กทพ. มีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าผ่าน 🛣 ทางพิเศษฉลองรัช และ 🛣 ทางพิเศษบูรพาวิถีตามเงื่อนไขสัญญากองทุน TFFIF ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 หลังจากเดิมที่จะปรับขึ้นค่าผ่านทางมาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน ปีที่แล้ว 🚩

🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF ที่จะปรับขึ้น ทุก 5 ปี โดยจะปรับอัตราค่าผ่านทางในวันที่ 1 มีนาคม 2567 หลังจากที่ชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญา มาตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชน ทั้งนี้ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี มิได้มีการปรับขึ้นค่าผ่านทางมากว่า 6 ปี และทั้งนี้ การปรับขึ้นค่าผ่านทางดังกล่าว คิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ที่จะปรับขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 5 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

🚩 อัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช 🛣
ประเภทรถ ราคาเดิม ราคาใหม่
🚗 รถ 4 ล้อ 🚙 40 บาท 45 บาท
🚚 6-10 ล้อ 🚛 60 บาท 65 บาท
🚌 มากกว่า 10 ล้อ  🚌 80 บาท 90 บาท
❇️ ยกเว้นด่านฯ รามอินทรา 1 และด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 ❇️
ประเภทรถ ราคาเดิม ราคาใหม่
🚗 รถ 4 ล้อ 🚙 20 บาท ไม่มีการปรับขึ้น
🚚 6-10 ล้อ 🚛 30 บาท 35 บาท
🚌 มากกว่า 10 ล้อ  🚌 40 บาท 45 บาท
🚩 อัตราค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี 🛣
ประเภทรถ ระยะทางการเดินทาง ราคาใหม่
🚗 รถ 4 ล้อ 🚙 ไม่เกิน 20 กิโลเมตร ใช้อัตราค่าผ่านทางเดิม
เกิน 20 กิโลเมตร ปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 5 บาท
สูงสุดไม่เกิน 10 บาท โดยคิดตามระยะทาง
🚚 6-10 ล้อ 🚛 ไม่เกิน 20 กิโลเมตร ปรับขึ้น 5 บาท
เกิน 20 กิโลเมตร ปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท
สูงสุดไม่เกิน 20 บาท โดยคิดตามระยะทาง
🚌 มากกว่า 10 ล้อ  🚌 ไม่เกิน 20 กิโลเมตร ปรับขึ้น 5 บาท
เกิน 20 กิโลเมตร ปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท
สูงสุดไม่เกิน 25 บาท โดยคิดตามระยะทาง
📍  ทั้งนี้ กทพ. ได้พยายามชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางพิเศษฉลองรัช ที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าผ่านทางมาเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว แม้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาทางพิเศษเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีก็ตาม ซึ่ง กทพ. ขอขอบพระคุณประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษ ที่ให้การสนับสนุน กทพ. ด้วยดีมาโดยตลอด ✅

กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.