🚩 กทพ. จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy” 🌟

🚩 กทพ. จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy” 🌟 ✅

🔖 เมื่อวานนี้ (28 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy” ณ ห้องประชุม 0301 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.  การอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าวเป็นการปลุกจิตสำนึกให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. สร้างวัฒนธรรมในการปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุของการทุจริตคอรัปชั่นในปัจจุบัน
อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ เพื่อการนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  ในการนี้ นายเทอดศักดิ์ ฤทธิโชติ นักบริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ⛳️

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.