📌 กทพ. ร่วมพิธีเปิด ⛴️ ท่าเรือท่าเตียน 🚢 และท่าเรือบางโพ 🛳 🛥

📌 กทพ. ร่วมพิธีเปิด 🛳 ท่าเรือท่าเตียน  🛳️ ⛴️ และท่าเรือบางโพ ⛴️ 🛥 🚢

 

🗓️ วันนี้ (5 เมษายน 2567) เวลา 09.00 น. นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ⛴️ ท่าเรือท่าเตียน โครงการ”ราชรถยิ้ม : ท่าเรือท่าเตียน สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงศูนย์กลางการคมนาคม” 🛥 🚢 โดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ 🛳 ท่าเรือท่าเตียน 🕌 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร ⛩️ กรุงเทพมหานคร ⛳️  ในการนี้ 🤵🏻 นายธิติพันธ์ พานิชประสาทสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทน กทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

กองสื่อสารองค์กร  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.