📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ เบี่ยงจราจรบริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่าน ฯ บางแก้ว 1 (ทางเข้า) ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2566 ⚠️ เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต 🚙 🚧

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด เบี่ยง 🚧 จราจร 🛣 บริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่าน ฯ บางแก้ว 1 (ทางเข้า) ⚠️ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 13 กรกฎาคม 2566 เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต 🚙

🚧  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างบริษัท วิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบริเวณช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษด่าน ฯ บางแก้ว 1 (ทางเข้า) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี- สุขสวัสดิ์) จึงมีความจำเป็นจะต้อง ⛔ ปิด และ ⚠️ เบี่ยงจราจร  🚧 ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2566โดยมีรายละเอียดดังนี้

ด่าน ฯ บางแก้ว 1 (ทางเข้า)
🎯 ช่องทางที่ 1   ⛔ ปิดตั้งแต่วันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2566
🎯 ช่องทางที่ 2   ⛔ ปิดตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มิถุนายน 2566
🎯 ช่องทางที่ 3   ⛔ ปิดตั้งแต่วันที่ 14 – 22 มิถุนายน 2566
🎯 ช่องทางที่ 4   ⛔ ปิดตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2566
🎯 ช่องทางที่ 5 และ 6   ⛔ ปิดตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2566
🎯 ช่องทางที่ 7 และ 8   ⛔ ปิดตั้งแต่วันที่ 5 – 13 กรกฎาคม 2566

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบล่วงหน้า

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.