📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ เบี่ยงจราจรชั่วคราว 🚧 บนไหล่ทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขาเข้า) จากด่านพระราม 4-2 ถึงด่านลุมพินี ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2566 🚙

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิด เบี่ยง 🚧 จราจรชั่วคราว 🛣 บนไหล่ทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขาเข้า) จากด่านพระราม 4-2 ถึงด่านลุมพินี ⚠️ ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2566 🚙

🚧 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ร่วมมือกับ บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด โดยได้ว่าจ้างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนและทางเชื่อมต่อระหว่างทางด่วน One Bangkok (Exat Link)  ขอแจ้ง ⛔ ปิด และ ⚠️ เบี่ยงจราจรชั่วคราว  🚧 บนไหล่ทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขาเข้า) จากด่านพระราม 4-2 ถึงด่านลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อติดตั้งท่อร้อยสาย Main Fiber Optic

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบล่วงหน้า

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 098-256-0606 ตั้งแต่ 08.00-19.00 น. และ 061-825-9393 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.