กทพ. แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณ ⚠️ ด่านฯ ดาวคะนอง (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) ถึงด่านฯ ดาวคะนอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

🚧 กทพ. แจ้งการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณ  ⚠️ ด่านฯ ดาวคะนอง (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) ถึงด่านฯ ดาวคะนอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 🛣

🛣 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการ ⚠️ ปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณ 🚧ด่านฯ ดาวคะนองบริเวณไหล่ทางถนนพระราม 2 ด้านซ้ายทาง (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) ถึงด่านฯ ดาวคะนอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 🏗 เพื่อก่อสร้างฐานรากตอม่อ ช่วงกม.11+690 ถึง กม.12+385 ของโครงการฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ⏰

📝 หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 📞 02-405-4896 ตั้งแต่ 08.00-19.00 น. และ📱062-912-6211 ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์  สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.