📢 กทพ. แจ้งปิด ⛔ และเบี่ยงจราจร 🚧 เพื่อปรับปรุงผิวจราจรบนสะพานพระราม 9 ⚠️ ทิศทางดาวคะนอง – ท่าเรือ (ขาเข้า) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🚧 🚙

📢 กทพ. แจ้ง ⛔ ปิดและเบี่ยงจราจร 🛣 เพื่อปรับปรุงผิวจราจรบนสะพานพระราม 9 ⚠️ ทิศทางดาวคะนอง – ท่าเรือ (ขาเข้า) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 🚙 🚧

🚧  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างบริษัทถนอมวงศ์บริการ จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรบนสะพานพระราม 9 ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทิศทางมุ่งหน้าจากดาวคะนอง – ท่าเรือ (ขาเข้า) จึงมีความจำเป็นจะต้อง ปิด เบี่ยงช่องจราจรบริเวณดังกล่าว ⚠️ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.30 น.

❇️ ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้ง 🚧 ป้ายเตือน ⚠️ก่อนถึงพื้นที่ดําเนินการและติดตั้ง 🛑 🚥 ไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ 🚨 และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การปิดช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบล่วงหน้า

⭕ กทพ. ต้อง  🙏🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน ⚠️ สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

📝 หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ 📲 065-9404625 นายนัฐพงษ์ พรรณรัตน์ (วิศวกรผู้ควบคุมงาน)

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.